Stefan Elezović – Čovjek i umjetnost Edija Bokuna

Edi Bokun diplomirao je historiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, no predmet njegovog interesovanja ide mnogo dalje od verziranja proteklih događaja. Bokun je prvenstveno posvećen čitalac, a tek potom prevodilac (s njemačkog) i autor knjige „Čovjek i umjetnost“. Bokunova zainteresovanost za, kako sam tvrdi, zagonetku zvanu čovjek, daje svoj izraz u pomenutom spisu.  Prije nego što je književno djelo, „Čovjek i umjetnost“ je jedna zrela zbirka formulacija i maksima proizašlih iz mišljenja umjetnosti kao ključa za odgonetavanje fenomena kakav je čovjek.

Ovo Bokunovo djelo krasi jedan širok istorijski uvid u nestalnost čovjekovog držanja, i u promjene ljudskog duha. Autor je spreman u dosta mahova, poredeći različite epohe, učiniti evidentnijom nepostojanost ljudskog duha, i fragilnost osnove čovjekovog odnosa prema sebi. Taj put „poređenja“ tragova čovjeka iz prošlosti sa čovjekom ovog vremena otvara perspektivu razmatranja (de)evolucije duha. Bokun tu perspektivu u djelu naziva „povijesno filozofiranje“, no to je zapravo problematična formulacija. Određenje karaktera promjene nije istovremeno i odgovor na pitanje šta tu promjena jeste.

Opipavajući površinske tragove ljudske kreacije u razdobljima koja su protekla, Bokun osjeća kako čovjek današnjice s onim prethodnim ljudima dijeli iste strahove i stoji pred istom neumoljivom konačnošću. Tek bi, možda, susret tih ljudi različitih vremenskih perioda dao odgovor na pitanje šta je to univerzalno svim ljudima, koji je to zajednički osnov kreativnog odražavanja psihe. Vremensko kretanje, odnosno temporalnu sukcesiju slijedi oblik, forma čovjekovog duha, koja je, u najvećoj mjeri, izraz konkretnog razdoblja. No, kretanjem se razumijeva i unutarnje, duševno i misaono u čovjeku. Umjetnost je kapitalizacija izraza tog „pomjeranja“. „Umjetnost je materijalizirajući izraz svih ljudskih kretanja, svih unutarnjih stanja i osjećanja koja u čovjeku nalazimo kroz sve povijesne trenutke.“ (Bokun, 11)

U našem vremenu, malo šta pred sobom imamo kao nepoznato. Napretkom tehnološkim i odgonetavanjem svjetovnih pojavnosti gubi se prostor mističnog i tajnog. Iza razriješenih zagonetki, i urušenih kompleksa koji su služili za objašnjavanje svijeta i „slučajeva“, preostao je čovjek pod utiskom rušenja ideala prošlosti, i u znaku praznine koja dokida neposrednost individue u pristupanju svijetu. To je, „čovjek-zupčanik“, koji je lišen predstave o ličnoj važnosti u smislu velike žrtve ili velikog djela, i koji, umjesto toga, vidi kao važnu ulogu koju sam već zauzima u poretku, u mehanizmu, sistemu odnosa koji zatiče. Nije to veliki čovjek, ali ni biće nagona. „Čovjek-zupčanik“ je krajnji izraz gubitka spontaniteta, biće koje živi u umirujućoj neslobodi, stvor fabrikovanih nagonskih pražnjenja. Kontekst koji proizvodi takvog subjekta osvjedočuje namjerenost proizvodnje, zadovoljavajućeg, učinkovitog djelića mehanizma umjesto jakog i nezavisnog čovjeka.

Ljudska bolest je smisao, jer, kao što Bokun ističe, „čovjeka najteže pritišće besmisao, osjećaj da su sva njegova djela uzaludna i da je sve što čini ispraznost.“ (Bokun, 17) Ma kolika nesloboda bila prisutna, njena prisutnost nije nepodnošljiva ako joj se pridaje smislenost.

„Čovjek i umjetnost“ jeste i razmatranje karaktera, odnosno kakvoće umjetnosti u našem vremenu, ali i pokušaj povratne refleksije umjetnosti na čovjeka. Rečenicama provejava Ničeanizam. Pomalo atipično, autor o umjetnosti, ili umjetnost ne razmatra preko umjetničkih formi ili djela. Njegovo razmatranje je potpuno namjereno k odgonetavanju fenomena. Autor filozofiji pristupa izvan filozofije, i u viđenju mudrosti nije odmakao od Čovjeka. No, područje ljudskog, od strane autora odlično reflektirano, demistifikuje čovjeka kreatora, stvaraoca. Taj čovjek je poput Adama; on imenuje stvari.

Nesavremeni čovjek je stvaralac. Bokun se služi riječima Boša kada kaže za nesavremenog čovjeka da „kreće od nule“. Nesavremeni čovjek počinje iznova, jer ne priznaje vrijeme u kojem jeste. Današnje vrijeme ne priznaje stvaraoca, ono je protiv stvaranja velikog djela. Ta borba ne obećava mnogo za takvog lika, ali pitanje je traži li uopšte takav čovjek priznanje od takvog vremena. „Čovjek je lijep zbog borbe i njenog traga u vremenu; to je filozofija Odiseja.“ (Bok.25) Ta borba konačnog bića s vječnim valovima sušta je odlika velikog djela.

Umjetničko djelo jeste zavještanje, zalog sjećanja. Smisao djela ogleda se u pokušaju prevladavanja konačnosti, opstanka nakon smrti. Sama umjetnost je zdanje kojem je namjena odložiti zaborav, odnosno, ona je, kako Bokun primjećuje, izraz sukoba čovjekove borbe protiv prolaznosti. Djelo čovjekovo za razliku od čovjeka lakše može biti prepoznato u nekom drugom vremenu. Dakle, metod nadilaženja vlastitog vremena jeste stvaranje.

Daleko od toga da u djelu „Čovjek i umjetnost“ zagonetka čovjeka biva razriješena na taj način, naprotiv, to je tek jedan od mnoštva uvida u aktuelno, savremeno stanje kulture i duha, i o prirodi ljudskog. Nesvakidašnji pristup razmatranju tema kao što su čovjek i umjetnost nudi čitaocu priliku uvidjeti na koji način čovjeka današnjice sagledava istoričar čija je zainteresovanost za filozofiju i umjetnost propraćena ozbiljnim promišljanjem i duševno okrepljujućim štivom.

(Novi izraz 79-80)

Lazor's Awful Empire by Nick Zilic

41oAwcyX8nL

It is a strange thing indeed, the seriousness of all grimdark settings and sci-fi stories has somewhat lost its edge in the last few years. Even Warhammer 40k, the flagship of all grimdarkness (?) has made certain moves to present a more popular and widely accepted image, expecting new generations to embrace the hobby and spend some of their hard-earned funds on little plastic men and xenos.

Nick Zilic's Lazor and his Awful Empire could be seen as a jab towards such developments, but more so as a combination of all things grimdark and sci-fi turned into a parody of itself while still showing true love for any such settings. Lazor lives in a world that is probably the worst combination of all things you’ve seen in Warhammer 40k, Starship Troopers, Battletech alongside all your favorite sci-fi franchises. It is a bleak world indeed, and Lazor, not to give up too much of the plot, gets thrown into circumstances that crudely resemble the eternal crusade that the Space Marines lead in the Imperium of 40k. The Awful Empire of Lazor certainly feels like the old Imperium of 40k, but there is a much more human, much more known aspect to it, and that first resemblances quickly get overturned in the world-building section of Lazor’s Awful Empire.

Zilic leaves no cliché untouched, but mostly to turn it around and use the unexpected moment thus created to have a laugh at his own story and the reader as well. There is the Emperor – much more of a shadowy figure with his own intents and weaknesses than anything seen in 40k. There is the Earth, the great interstellar threat facing it – but the shallowness of humanity shows itself even in the most dire hours of Lazor’s adventure, and the struggle of humanity – often portrayed as an invincible space crusade of our own values – is something entirely different in the world that Zilic paints for Lazor.

Zilic operates with the intent of making you laugh and keeping you entertained, but the much more bleak questions of our own time and insecure future are announced between the cracks of Lazor’s adventures. Lazor is no hero, he is not even the thing we would call an anti-hero, he is just a certain factor thrown into the great equation of his time, and his limited room for maneuvering, his fate of leading the life he gets served might sound too familiar for many of Zilic's readers.

It is not easy to say much more without giving away vital parts of the plot, but one thing is sure for me: Lazor’s Awful Empire felt like a fresh breath in a world of overly-serious and shallow sci-fi adventures we’ve read and watched in the past few years. And indeed, it is one of those sci-fi books that posit questions of a deeper nature and Zilic is not afraid to sometimes overturn heroes of our times into caricatures in Lazor’s world, just to show how nothing one sided can really stand on its own.

It is a true story with a beginning and certainly unexpected end, a true adventure that takes no prisoners and leaves no one spared of the cruelty of a world so familiar, yet strange in it’s inexplicable awkward future.

I’d give it 5 out of 5 totally not space marines.

Get the book here: https://www.amazon.com/dp/B07TFBD5MP/ref=sr_1_1?keywords=lazor%27s+awful+empire&qid=1561453573&s=books&sr=1-1&fbclid=IwAR0ejFIz5niCKb3b6gd2SV9P4RUtfE733QfhkbdunRSR9O-4HvJrrESpxS4

IN MEMORIAM ESAD EKINOVIĆ (1941. – 2019.)

1, 1 Esad Ekinović, JPEG

Ko zna“ – govori Euripid – „nije li smrt život, a život smrt.

Doista, ko zna? Zar se ovo naslućivanje ne može savršeno primijeniti na mnoštvo umjetničkih slučaja, najprije onih pjesničkih? Za pjesnika poput Ekinovića ovdje ne bi trebala postojati dilema, za njega bi život najprije trebao biti život, a smrt, život jedne druge vrste; kroz vlastite riječi i misli, krhotine, ulomke jedne lične povijesti, jednog stvaranja koje je dovoljno snažno da preživi i smrt autora samog.

O Ekinoviću sam već govorio na ovim stranama, i nemam potrebu da ponovim išta od onoga što sam prije kazao – jer Ekinovićeve riječi su dovoljno postojane da govore o sebi, da zadrže utisak koji sam imao i tada kada sam prvi put ovdje govorio o njegovoj poeziji. Nekoliko misterija slučaja Ekinović je ipak razriješeno: najprije to da je rođen 2.12.1941. godine, a ne 1942. kako su navodili mnogi drugi, a i ja za njima u ranijem tekstu o Esadovoj poeziji. Tako se nedavno objelodanila i još jedna, nažalost, posve tužna vijest. Esad je preminuo 2.3.2019. godine, i tako se priključio mnogim našim umjetničkim veličinama koje su i vlastitu smrt dočekale sa (ni)malo, ali uvijek nedovoljno pažnje.

Smrt velikih ljudi otvara vrata nekim novim životima, najprije onim umjetničkim gdje se preporađaju, no, nažalost najčešće zbog toga što ih smrt konačno štiti od sujete i nemara suvremenika, i što se niske strasti lakše pomire sa veličinom nekoga ko više nije među nama. Teško je reći da li je Ekinović baš čovjek kojeg je dočekala takva sudbina; antologijski pjesnik, često navođen među velikim imenima domaće književnosti, ali opet ličnost sa margine, izgubljena, na privid neaktivna i posve otuđena iz naše književne povijesti. Teško je tvrditi da postoje veliki pjesnici koji su zaista mrtvi; ima mnogih čije riječi više ne odzvanjaju tako snažno u našem vremenu, nekada upravo i zbog toga što univerzalnost njihove pjesničke vizije ipak slabije rezonira u našem vremenu. Ali to sa Ekinovićem nikako nije slučaj, on je pjesnik našeg vremena, bez obzira na godine koje vidite na ovim stranicama, bez obzira na datume i međaše koje postavljamo pred njegove misli. Ima sličnih sudbina. Tragično stradali Špiro Matijević koji je djelovao u Tuzli. Mirko Grbić koji po mojim saznanjima još uvijek stvara. Ne radi se ovdje u krutoj povijesnoj periodizaciji koja i ne bi potvrdila ovo o čemu govorim, radi se o jednom Weltstimmungu, jednom svojevrsnom pjesničkom jeziku i viziji koja je prolazila i oblikovana istim iskustvima. Ljudi koji su mahom doživjeli ono vrijeme poslije Drugog svjetskog rata nalaze vremenske pobratime u mnogima koji žive u zatišju posljednjeg sukoba.

No, bilo kako bilo. Šta je smisao svih ovih riječi? Koja je naša nakana kada govorimo pjesnicima, koji je moj naum kada govorim o Ekinoviću? Naročito u ovom vremenu gdje je pjesništvo možda i najdekadentnija umjetnost?

Neka svako u stihovima Ekinovića nalazi ono što najsnažnije odzvanja u njemu samom. No, nemojmo zaboravljati, nemojmo dozvoliti da smrt bude kraj, da se jedna misao ugasi sa onim čovjekom koji ju je stvorio. Jer smrt je siromašna, kako je pjevao i Esad, i nema druge snage/ osim što je nas i one koje je uzela/ oslobodila bola/Međusobnog gledanja.

Ne budimo poput onih koje je Esad već opisao prije nekoliko desetljeća, gotovo kao da ih je opisao prije nekoliko vječnosti, a njihova suština je naizgled nepromijenjena. Ne budimo pitomi, teški na riječima, a nemoćni djelom. Na nama je, a ne više na Ekinoviću, da ovaj kamen ugradimo u veliko zdanje kulture, ili da ga zaboravimo, odbacimo, pa da se neka buduća pokoljenja u koja želim vjerovati čude nama, ljudima sadašnjice, i da se podsmijavaju nama koji smo bili slijepi pored očiju i bili spremni da ono vrijedno među nama najprije odbacimo, negiramo, ne prepoznamo, a što je najgore – zaboravimo.

***

Mračnu sjenku, koju baca ocvalo vrijeme,
Mi smo preživjeli.
Ona bijaše naš učitelj i naša nada u ljubavi
Koja se ne da zamisliti svetom.

Samo nezadovoljstvo, moja riječ izrečena
Tim nezadovoljstvom, razumjet će se tek kasnije,

A možda nikad: Onda kad budemo razumjeli
Riječi drugih.

Bijes s kojim čekam na vas koji šutite
Dalek je i dugo kovan grč

U kojem sam se još jednom sabrao za munjevita
i trošna otkrića.

O nama i o umjetnosti

Dugo sam vjerovao u nezavisnost umjetnosti, u onaj sveopći ljudski moment koji i najprostiji čovjek nalazi u sebi kada se predaje nečemu što u svojoj osnovi počiva na širokim temeljima umjetničkog. Ars gratia artis, l'art pur l'art mi je tada doista zvučalo kao istinita izjava i jedan aksiom koji bi trebalo primjenjivati pri stvaranju. Međutim, možda sam samo stariji, a možda imam i pravo i bolje razumijem ljude danas negoli prije desetak godina pa sve više postaje jasno da se čovjekova sebičnost možda i najsnažnije oslikava u njegovoj umjetnosti. Ako je umjetnost cijeđenje vlastitih iskustava, vlastite nutrine, iznošenje jednog vlastitog iskustva, jedne svojevrsne zbilje koja je unikatna jer samo postoji u jednom čovjeku, onda se i takva sebičnost ne iznosi umjetnosti radi nego samo zbog vlastite potrebe. Što opet nije ništa doli egoizam, pa barem bio takav egoizam u kojem će uživati milioni drugih.

Možda sam ostario, a možda i imam pravo kada kažem da se svaka estetika mora prilagoditi vremenu u kojem želi opstati pa se tako i u našem hiperdigitaliziranom svijetu nezaustavljivosti i brzine, manjka vremena i požrtvovanosti vlastitosti za umjetničko, takva estetika mora naći na dva lista; nipošto više. Prošlo je vrijeme tomova koji su se samo bavili time da se razumije umjetnost, a kroz to i mi sami. Ne osuđujem ni sebe ni druge što živimo u vremenu u kojem živimo, štaviše, smatram da bi mnogi velikani prošlosti pokleknuli mnogo lakše i brže nego mi, ljudi današnjice, i da bi se olako izgubili u svijetu u kojem se najlakše izgubiti i potisnuti ona općeljudska pitanja. Čovjek se više ne pokušava razumjeti, dijelom živi u uvjerenju da za takve stvari jednostavno nema vremena, a dijelom i zbog toga što ga takva pitanja ne dotiču jer za njih doista nema vremena. Njegova su čula po cijeli dan zauzeta, igrarije zvuka, ekrana i buke svakodnevnice guše njegov prirodni poriv da ispituje sebe i ono što sam treba predstavljati u ovom vremenu i svijetu. Naše doba kanoniziranog nihilizma, u smislu onog šaljivog i lakomislenog nihilističkog svjetonazora gdje je svako manje-više upoznat i dijelom i miran sa mišlju da predstavlja mali kotač u velikoj, nezaustavljivoj mašini kauzalnosti i besmislenosti ne rađa manijakalne egoističke duhove koji hoće promijeniti svijet i uzdrmati njegove temelje. Možda zbog toga živimo mirnije i spokojnije, ali meni se čini da sve više živimo kao ničeanski posljednji ljudi.

A ako mi neko ne vjeruje kada uzgred spomenem da se i mladi nisu uvijek ponašali isto i da nije uvijek kritika mladih počivala samo na tome da ih stariji više ne razumiju, neka pročita Aristotelov opis mladeži u njegovoj Retorici…

Nemojte me shvatiti pogrešno, ne želim ispadati patetičan i govoriti o nekim prošlostima gdje su ljudi, a napose mladež požrtvovano hrlili da učine nešto za društvo i druge. Bojim se da su to idealizacije, ali sa druge strane se takva zanesenost danas rijetko sreće i u najvećim zanesenjacima. Živimo u vremenu gdje gazimo po lešinama svih velikih ideala i misli za koje su ljudi prije bili spremni prolijevati vlastitu, a prije svega tuđu krv. Žustra i beskompromisna zanesenost zastavom, vjerski i ideološki fanatizam svake vrste, umjetnička potka koja je donekle i dovela do one današnje razvodnjene vizije umjetnika-patnika, usamljenog mladića na mansardi blijedog lica i crnih stihova… Ne moramo ići daleko, doista, ne moramo se vraćati do Grka da nađemo nešto veliko i zaneseno, nešto što još uvijek odiše kaotičnom muževnošću umjetničkog. Crnjanski je imao svoju veliku tragediju, Itaku, povratak u porušeni dom, u dvor pun prosaca i onih koji Penelopu, domovinu, opsjedaju i mrcvare. Vasiljev je proživio iste patnje, no, on je vidio kako mu dragu „gubevi bakalin grli/i kako mi s glave raznosi krov“. A i ono što danas vidimo u obliku nekih fanatizama i požrtvovanosti nisu ništa do podražavanje ili su prosto posljednji izdisaji takvog ljudskog iskustva. Navijački cirkus je možda i najsvježiji primjer toga.

Možda je naše iskustvo previše plitko, a život previše ugodan da stvaramo veliko i da razumijemo ono što je uzvišeno u prošlosti. Opušteni nihilizam koji je trend, tobožnje uviđanje da je bezvrijednost jedina istinita vrijednost i da se stoga trebamo ponašati kao neko ko je svakako osuđen na smrt i beznačaj, pa nam preostaje neko krivo shvaćeno epikurejstvo i hedonizam, neko apsolutno nemiješanje u bilo šta i bilo kako. Kratke naslade i dugo zanesenog sna… S druge strane, vjerujem da i umjetnička potka i srž čovjekova postoji, on još uvijek živi muziku, kakva god bila, uživa u pričama na ekranu koje je prije bio primoran konzumirati kroz knjigu, ali vizualizirani sadržaj ostaje isti. Ja ne mislim da je čovjek umjetnička lešina i prazna čahura u kojoj sve više pušu vjetrovi razuzdanog nihilizma. Ali vjerujem da se bliži vrijeme apsolutnog prijeloma u čovjeku i njegovom bližnjem, u jedinci koja prihvata vlastito ropstvo ništavilu. Ljudi traže izlaz iz ovih kriza vlastitosti, primjera je bezbroj, a možda je Revival stoičke filozofije danas jedna od indicija da se život više podnosi, negoli što se živi. Svakako se nalazimo na tragu Grlićevih vizija budućnosti, dijelom već i njegove vlastite sadašnjosti u kojima moderni čovjek nema vremena za umjetnost, nema vremena za bilo šta nego za šok, za one ostatke umjetničkoga koji ga na moment uspijevaju zaokupirati i šokirati onime što je tabu i društveno neprihvaćeno ili barem neobično. Ova luna park umjetnost strašila i podražavanja svakako ne donosi ništa osim toga, jednog defribilatorskog trenutka napona, a potom strašnog pada u nihilističku ravnu ravnodušnosti. Današnji nihilizam čak više nije akademska ili prosto misaona pojava, on je postao instinktivni stil života koji se sam nameće.

Ukus našeg vremena je takav, mi ne podnosimo patetiku, čak i kada je nalazimo u umjetnosti gdje je nekoć još uvijek živjela. Nietzsche je tvrdio da ne podnosimo patos u svakodnevnici, ali da ga suviše rado susrećemo u umjetnosti. Naša suvremena umjetnost je već poništila i ovo zapažanje zapisano krajem XIX vijeka; naša umjetnost je podražavanje vlastitosti, tabua, prostačkog i uličarskog iskustva i to sve pod prizmom velike aveti beznačaja i Praznine. Ono što bi Matijević opisao time da „očaj ima plimu i oseku“ mi ćemo iskazati u banalizaciji naše današnjice i najbanalnijim motivima umjetničkog gdje se čovjekov prirodni poriv za uzvišenim baca u katakombe jedne estetika koja omalovažava. Hektorov rastanak od žene i djeteta danas nikada ne bi mogao biti napisan i doživljen onako kako ga i danas nalazimo u Homera.

Nisam nikada bio čovjek koji je zagovarao nekakvu niveliranu umjetnost za šire narodne mase, ali sam uvijek bio onaj koji smatra da se umjetnost treba baviti time da uzdiže svakoga ko pokaže bilo kakav interes za nju, a ne da se učahuri u tobožnji akademski i elitistički duh koji prezire ono što poima kao pučko i kojemu je najviši cilj da mistifikacijom ljudskog ukaže na vlastiti povlašteni položaj i stvori nekakvu aristokraciju duha i intelekta od onoga što je samo ljudsko.

Vasiljev je pjevao:

Ja sam gazio u krvi do kolena,
i nemam više snova.

Možda bi danas pjevao:
Ja sam gazio u beznađu tupe svakodnevnice
i nemam više snova.

Razuzdani,  olako shvaćeni, instinktivni nihilizam je najveća opasnost našega vremena, naša samonametnuta osuda da smo bezvrijedni i mali u univerzumu kauzalnosti i neizbježnosti. Čak i ako je ovo objektivna istina našega svijeta moramo stvarati vlastiti smisao iznad. To znači pobijediti sadašnjost i živjeti vlastitu srž. Vratiti grčku veselost i razuzdanost i slaviti život.

Brotgelehrter ili o našem prosječnom univerzitetskom profesoru

Naši profesori grčevito brane bosanski jezik; dokazuju starinu, ljepotu i snagu naše tradicije dok im studenti čitaju Homera, Nietzschea, Dostojevskog, Zweiga, Schnitzlera, Merimea i bezbroj ostalih u hrvatskim ili srpskim prijevodima. Hvala im na tome. Mislim, srpskim i hrvatskim izdavačima i prevodiocima.

Naši profesori su ogrezli u vlastitom neznanju; oni guše svaku iskru entuzijazma i poleta. Dakako, oni su ti koji svakog iole boljeg studenta u klupama svoga amfiteatra gledaju kao nepotrebnu opasnost, a ne kao najviši i najljepši proizvod svoga zanata i dokaz da svojim znanjem vajaju uzvišenost jedne budućnosti tako što će polet umjetnosti i nauke udahnuti u mlade ljude. Hvala im na tome. Mislim, ovim mladim ljudima što nauštrb univerzitetskih mumija postoje.

Naši profesori predaju predmete za koje nisu kvalificirani, oni drže povijest, filozofiju, i mnogo šta drugo, a mahom se ne znaju predstaviti na engleskom ili njemačkom jeziku, a uopće ne poznaju latinski ili grčki. Tako šire svoje vidike i prate naučna dostignuća. Ovo im ne smeta dok se predstavljaju kao doktori nauka i dok sami sebi polažu vijence na čela. To su isti stručnjaci koji svoje studente muče zastarjelom literaturom i šturo guraju svoje kao jedino na univerzitetima. Hvala im na tome. Mislim, studentima koji ipak, unatoč svega, obrazuju jedni druge jer čitaju stranu literaturu.

Naši profesori dokazuju bosansku nezavisnost od starina. Brane naš ponos i stoje na braniku domovine, dok im se studenti crvene i stide pred svojim vršnjacima sa zagrebačkih, beogradskih, berlinskih i bečkih univerziteta. Ne svojom krivicom, nego zato što su ih obmanjivali i što tek onda shvate da je ustvari bilo najmanje onih od kojih su doista mogli nešto naučiti. Hvala im na tome. Mislim, ovim rijetkim profesorima koji zaista zaslužuju da ih se tako oslovljava.

Naši profesori tvrde da su studenti lijeni i da malo toga znaju. Svakako imaju pravo, studenti su mahom neznalice i postoje mnogi kojima uopće nije mjesto na univerzitetima. No, olako zaboravljaju da su uglavnom oni sami obrazovali kadar koji radi u osnovnim i srednjim školama, dijelom su ga i sami zaposlili, a oni im se sada odužuju tako što plitkost našeg obrazovanja dokazuju od prvog dana i školskog časa, pa se sve manje studenata i upisuje na naše univerzitete. Hvala im na tome. Mislim, i jednima i drugima, jer barem tako pospješuju lom i propast koja neizostavno mora doći u ovakvom sistemu obrazovanja.

Naše profesora zanima kako se zovemo, odakle dolazimo, da li vjerujemo u Boga ili ne, kakvi su naši politički stavovi, kako izgledamo i kako se oblačimo. Često to pravdaju tako što govore o dostojanstvu poziva za koji se obrazujemo i ukazuju nam na to da nije svakodnevna i laka stvar postati profesor. Hvala im na tome, jer svojim primjerom često pokazuju u kakvoj oprečnosti stoje sa vlastitim riječima.

Naše profesore ne zanima šta znamo, imamo li volju nešto novo naučiti, da li nas uspijevaju zainteresirati za ono što samo sija takvim blještavim svjetlom da je dovoljno da nam otkriju malo toga kako bismo sami pohrlili i zaželjeli više. Naši univerziteti su dvorovi gdje se spletkari, ogovara, nagrađuje i kažnjava, a najmanje poučava. Titula profesora danas je nagrada podobnome, a ne rezultat rada zanesenjaka i onoga koji hoće da dijeli svoje znanje. Hvala im na tome, jer tako nam jasnije pokazuju ko su oni koji se nemaju razloga pronaći u ovom tekstu.

Naši profesori se mahom mogu opisati njemačkom riječju koja je ujedno naslov ovoga teksta. To su ljudi koje ne zanima znanje, zanima ih hljeb, a njihov hljeb je novac.

 

Danko Grlić (18.09.1923. – 1.03.1984.)

razgovor

Danko Grlić je rođen na današnji dan (18.09) u Gračanici, nadomak Tuzle. Prošle su tačno devedeset i četiri godine od tada. Danas je u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici održan skup „Razgovor s povodom“, gdje smo prof. Edin Šaković i moja malenkost govorili o Danku Grliću i njegovom djelu. Grlić je nesumnjivo jedan od najvažnijih filozofa sa naših prostora i stoga je bilo potrebno održati nešto poput ovoga, koliko god to skromno bilo, i tako podsjetiti na jednog domaćeg velikana koji sve više biva zaboravljen, gotovo slijedeći onu maksimu o „involuciji estetike u drugoj polovici 20. stoljeća“ (Zlatko Posavac). Slijedi jedan kraći Grlićev tekst koji je moguće naći u trećem tomu njegovih odabranih djela. Nadam se da se nešto slično danas odigralo i u Zagrebu i da se o Grliću nije govorilo samo u njegovoj rodnoj Gračanici.

ZA UMJETNIČKO U UMJETNOSTI

Kako da se nađe smisao umjetnosti u vremenu koje odbacuje i samo pitanje o smislu? Vremenu krize u kojem čovjek možda više nego ikad naprosto živi, totalno preokupiran jednom općom, hladno racionalnom tehničkom i međuljudskom strukturom, koja je ne samo neprijateljska, već (što je mnogo gore), bitno ravnodušna prema svakoj misaonoj ili osjećajnoj vlastitosti, svemu što nije neposredno upotrebljivo, korisno, funkcionalno. U takvu vremenu zaborava ljudskog, u kojem se sve više zaboravlja i sam taj zaborav, pitanje o smislu umjetničkog još je besmislenije i od same tzv. „umjetničke proizvodnje“. Jer sama umjetnost, podvrgnuta nekim općim zakonima ponude i potražnje, može i danas realno egzistirati kao roba nekih intimnih potreba koje izviru iz određenih ostataka ili tragova romantičnih zanosa i poriva za nekontroliranom igrom. Pa napokon, „svi smo mi ljudi“ sa svojim slabostima i neozbiljnostima, štaviše plemeniti ljudi koji volimo sve što nam uljepšava život, sve što je dražesno, a prije svega neuobičajeno i nesvakidašnje, svi smo mi umorni od jednolike huke strojeva i vječna trke za „profanim“ probicima. Proizlazeći tako iz nužnosti jedne zanimljive, ali u biti neozbiljne iluzije, umjetnost se tolerira samo u slučaju da nema pretenzije da zamijeni „ozbiljna“ pitanja o realnom napretku, pitanja iz područja ekonomskih odnosa, tehnike ili egzaktne nauke, „prava“ suvremena pitanja iz svijeta zbiljske borbe za egzistenciju.

Umjetnička misija (ukoliko se još uopće može govoriti o bilo kojoj misiji tamo gdje nema istinske potrebe) svedena je tako prešutno na nešto što ne samo nije vrijedno osmišljena (jer se ne pitamo čak ni o smislu „važnijih“ stvari, o smislu tehnike, znanosti, modernog života i sl.) nego što je po sebi preokupacija manje-više dokonih ljudi koji u nekom fiktivnom svijetu zakašnjelih iluzija nalaze odmor od svih ozbiljnosti i teškoća „pravog“, jedino realnog svijeta čudesnih tehničkih i naučnih dostignuća moderne civilizacije. I kao da se (u smjeru koji doduše ne pokazuje znakove veće humanističke racionalizacije kao što je mislio stari dijalektičar) sve više obistinjuju Hegelove riječi o umjetnosti kao nečem historijski prevladanom, o umjetnosti kao „prošlosti“. I kad „umirujemo savjest“ posjećujući izložbu ili slušajući veliku muziku, znamo ujedno da bismo zapravo i „bez toga mogli živjeti“ i da je sve to, ukoliko nije lažno snobističko glorificiranje, samo rezidijum jedne besmislene tradicije po kojoj je svako vrijeme imalo svoju umjetnost, pa smo eto i mi prisiljeni da je dopustimo ili čak njegujemo i potpomaženo (a to je već zaista mnogo i od nas se „i ne može više tražiti“).

A konačno, nije li npr. likovna umjetnost sama danas rekla svoju riječ o sebi svojim besmislenim, doista još samo zabavnim apstraktnim maštarijama o razbacanom šljunku, razbitom staklu, pištaljkama, obješenim krastavcima, oružju za štrcanje boja, ostacima slupanih mašina i valjcima za koloriranje platna? Nije li ona upravo svojim specifičnim rječnikom vlastitih „izražajnih“ sredstava rekla da se sve što se od nje može tražiti sastoji u borniranosti ili šoku, bljesku lakdrijaškog iznenađenja, snobovskom pomodarstvu, u isključivoj potrazi za što atraktivnijim novitetima? Ali možemo čak kazati da je umjetnost svojim praskanjem i vikom izišla, u stvari, u susret suvremenom poslovnom, hladnom, do guše zaposlenom čovjeku koji je utopljen u svakodnevnu borbu za egzistenciju jer je samo tako mogla postići da bi on na nju makar i načas obratio pažnju, odvojio za nju nešto od svoga „dragocjenog“ vremena. Sama je u sebi, kako bi zadobila „ozbiljnog“ čovjeka, postala neozbiljna, sama je sebe degradirala na zabavu kako bi razbila ovu standardiziranu sivoću i potresla umornog, bezosjećajnog Evropejca svojom morbidnošću. Kako da je dakle shvati ozbiljno „ostali“ svijet kad je sama sebe svela na ulogu kričavog i šarenog klauna koji urla, krevelji se, okreće se preko glave i pljuje žuč samo zato da bi ga uopće zapazili? Nije li prema tome najbesmislenija i najmorbidnija igrarija doista stvarni izraz potrebe naše epohe? Nije li dakle potpuna bespotrebnost i neozbiljnost umjetnosti postala u stvari jedino realna i ozbiljna potreba ovog vremena i ovog čovjeka?

U samom je, međutim, ovom pitanju imanentno sadržan imperativni poziv k obratu. Obratu, koji na planu ljudskog postaje presudniji, dublji, potrebniji, i veći baš time što je zaborav sve više zaboravljen, što je sivilo svakidašnjice sve više svakodnevno. Raste iz samog dna ovog našeg vremena nezadrživo jedan novi do danas neviđeni patos humanog (sve je to još uvijek možda u fazi potencijalnih lutanja), tako da se misija umjetnika može odjednom gotovo plauzibilno sagledati u dijalektičkom obratu od potpune bespotrebnosti u vapijuću potrebu, u nešto bez čega bi život postao toliko besmislen da bi ga uopće bilo nemoguće živjeti. U pitanju, naime, nije više ovaj ili onaj način života čovjeka, u pitanju nije ovaj ili onaj stil gledanja, rezoniranja, meditiranja, oblikovanja, u pitanju je čovjek sam! Štaviše, u takvu aspektu postaje pseudopitanjem i ona stara dilema jesu li u gledanju na umjetnost sud, osjet i osjećaj, samo efekti, reaktivna stanja u subjektu koji su izazvani objektima s vlastitim estetskim vrijednostima (tzv. objektivistička estetika), ili se ljepota bitno fundira u subjektivnom pradoživljaju (subjektivističke orijentacije). Nema tu, u stvari, više mjesta ni pitanju da li je umjetnost uzvišena potvrda, simbol i obogaćenje objektivnog svijeta, što nam pomaže da otkrijemo pravu vrijednost i ljepotu prirodno danog ili je ona negacija prirodne stvarnosti i kauzalne neslobode, protest protiv svijeta, ćuška postojanju. Nije uopće više u pitanju ova ili ona interpretacija ljepote, nije više u pitanju bilo koja estetska, kontemplativna, teoretska pozicija, danas je, na rubu bez dna, u pitanju nešto mnogo veće: sama mogućnost egzistencije ljudskog u čovjeku. U tom smislu istinska umjetnost mora stajati otvorena prije svega prema samom ljudskom, tj. umjetničkom u umjetnosti, a pitanje o smislu umjetnosti mora umjetniku postati prvim i jedinim umjetničkim pitanjem. Tako umjetnost postaje odjednom irelevantan stil, škola, tehnika, figurativnost ili apstraktnost, štaviše uopće sve što bi kao formalno sredstvo trebalo da izrazi nešto što je bitno nadređeno načinu kako je eksplicirano. To „nešto“ u sebi neprimjereno bilo kakvoj racionalnoj definiciji koja bi mogla iscrpsti njegov sadržaj, tako imperativno u ovom vremenu nameće nužnost svoje egzistencije da se umjetnički credo ne može više nalaziti na nekim perifernim preokupacijama, intimnim trenucima, plahim stilskim robinzonadama, toplini tona i duhovitoj površnoj igri koja svoj raison d'etre nalazi u potrebi da se uljepša, ispravi, dotjera, harmonizira, ukrasi ili na trenutak zaboravi kruta stvarnost. Ne, umjetnost ne može više biti bijeg od stvarnosti, ona je danas stvarnija, prisutnija od svake tzv. „prave“ svakodnevne stvarnosti i njen bitak postaje pravim bitkom svijeta. Jer šta bi više i totalnije od nje moglo izraziti ljudskost? A za čime bismo mogli imati više potrebe nego za ljudskošću u vremenu paklenske trke robota, sablasnih sivila strojeva i brojaka i ponora surovosti i smrti, u vremenu toliko ispražnjenom, toliko ispražnjenom, toliko lišenom svakog humaniteta da ga nikakva samovoljna igra, slučajni bljesak boje ili površna dražest oblika ne mogu više ispuniti. Riječ je, naime, o samoj goloj istini ovog svijeta i nju mora i može izraziti umjetnost. Jer istina, kako je rekao stari dijalektičar, i zbiljska ljepota umjetnosti zapravu su ipak jedno te isto. („Ideja je istinita ukoliko se pomišlja kao općenita, a lijepa ukoliko se pojavljuje u pojedinačnom osjetilnom objektu.“)

***

Nije li pedesetogodišnje uporno traganje sulude igre oblika ujedno i znak da je suvremen čovjek postao pomalo intertan i nezainteresiran svim formalnim rješenjima? Nije li umjetnost tom igrom došla u takav ćorsokak da sama na formalnom planu ne može ostvariti ništa novo? Nije li, dakle, i unutar same umjetnosti došao čas kada je svako pretakanje iz posude u posudu postalo dosadno, nije li unutar nje same došao trenutak obrata? Obrata, koji do danas ne poznaje povijest umjetnosti i koji se više ne može zbiti na planu povratka na neke stare, na primjer figurativne kvalitete ili na planu prodora u nešto još formalno neviđeno, novo, u nešto još ekstravagantnije i morbidnije. Taj obrat, dakako, ne možemo shvatiti kao trenutak u jednoj temporalnoj strukturi koja vrijeme mjeri satom, ali u vremenu koje izvire iz historijske osmišljenosti čovječanstva i koje je određeno iz zbiljske budućnosti svijeta, obrat je doista stvar ovog povijesnog trenutka, obrat je prijelomni momenat i ujedno kvintesencija doba u kojem živimo.  On je označen, po Marxovim riječima, kao „prijelaz iz prethistorije u pravu historiju čovječanstva“. Iz potpune otuđenosti u tzv. pozitivnim činjenicama, u robi, u tehnici, u produkciji, u svakidašnjem srašćivanju s okolnim svijetom ili u pasivnom teoretiziranju, iz potpune potčinjenosti čovjeka svemu onom što je sam stvorio, iz potpunog postvarenja čovjeka, istinski se obrat može zbiti na planu zbiljske slobode kao dolazak u pravi ljudski zavičaj. U tom prijelomnom času misija umjetnika postaje misijom revolucionara, čovjek nezadovoljan postaje profet i kreator punog i realnog carstva humaniteta. U ponoru koji dijeli iluziju savršene humanosti i tzv. „krutu svakidašnjicu“, u rasponu između tzv. sredstva i cilja, umjetnost kao zadatak suvremenog svijeta mora posredovati na realnom tlu i kao potencijalna i kao ostvarena sinteza. Umjetnost se više ne približava i ne prilagođuje svijetu, ona se više ne snalazi u jednoj njoj bitno suprotstavljenoj „gruboj“ datosti, već svijet počinje živjeti u umjetnosti. Humano tek tako postaje stvarno, a stvarno humano.

***

Upravo se stoga sve više i javlja potreba da se osmisli poziv umjetnika u našoj zbilji koja je u ovom trenutku historije revolucionarnija i po svojim mogućnostima bliža humanističkom realitetu no što smo često i sami svjesni. Zar našoj zbilji koja se doista svakodnevno mijenja i u kojoj su na djelu dosad nepoznate, korjenite izmjene svih dosad utvrđenih i hipostaziranih odnosa, može odgovarati umjetnost koja nekim formalnim izmjenama ne zadire uopće u bitnu problematiku ljudskog, već pasivno i bez vlastitog entuzijazma ponavlja i Zapad i Istok? Nije li, naime, već sama potreba da se nekog ponavlja u našim neponovljivim, u našim doista po prvi put u historiji vlastitim situacijama, simptom potpune dezorijentacije, nerazumijevanje onog gdje smo i kako smo?

To, dakako, ni u kom slučaju ne znači da nemamo šta naučiti od tradicije i suvremenosti evropskog likovnog izraza. Upravo obratno: putovi koji su tamo prokrčeni (a mnogu su od njih već potpuno i zabrtvljeni), atmosfera koja tamo vlada i mogućnosti unutar kojih se vrti likovna misao stare Evrope – to negativno iskustvo što nam pruža jedna umorna galerija tzv. avangardnih slikara koja se stalno kreće unutar dileme: rezignacija ili ludilo – izvanredno su instruktivni i za pokušaj označivanja nekih naših kamena međaša. A kako u toj ishlapljeloj, neinventivnoj igri pelivana što bi pod svaku cijenu htjeli zaprepastiti svijet novim senzacijama – djeluje svježe i zanosno svaki običan ljudski likovni napor. [1]

No nije riječ samo o tom negativnom iskustvu jedne besperspektivne situacije u kojoj se svaka elementarna ljudska težnja pričinja ujedno kao donkihotska borba s vjetrenjačama. Ovdje je i danas bitnije i, čini se, žalosnije to što nismo u stanju iskoristiti minimum mogućnosti koje baš na ovom terenu stoje tako nevjerovatno otvorene. Zar mi doista ne vidimo da smo se, barem u principu, riješili dosadnih sveznadarskih ideoloških arbitara što su, bez mogućnosti pogovora, propisivali granice, domet i tematiku likovnog stvaralaštva, a da istodobno nismo upali u žrvanj što tako nesmiljeno melje likovnim tržištima Zapada? Zar doista ne postoji, osim rijetkih izuzetaka, kod nas snaga, talent i volja što će upravo ovdje, u našim izuzetnim mogućnostima, stvoriti djelo?

Možda su ipak i nama još uvijek pred očima – kad stalno postavljamo alternativu figuracija ili apstrakcija – netalentirani likovni socrealistički kapelani ili je i nama trka za novim i sve novijim, za lažnim uspjehom i za banalnom koristi, paklena trka za stvarima i dobrima, zamračila svjetlo koje ipak, usprkos svemu što se u svijetu zbiva, tinja upravo na ovom našem tlu?

S onu stranu lažnih problema, s onu stranu sladunjave dopadljivosti ili poze izgrađenog i jednom za svagda definiranog novog stila, u nas bi, čini mi se, sve više morao biti vidljiv ozbiljan napor za otkrivanje svijeta umjetničkog, tj. istinski ljudskog u umjetnosti. Riječ je, naime, naprosto „samo“ o mučnom poslu otkrivanja umjetnosti, umjetnosti tako jednostavne, a u labirintima umjetnih termina tako zaboravljene, umjetnosti pokrivene naslagama apriornih estetskih, ideoloških i stilskih, formalno novih shema, umjetnosti prividno nepotrebne, a čovjeku tako bolno potrebne.

Stoga bi me mogao više oduševiti istinski ljudski nemir i jednostavno, nesimulirano i nenaručeno htijenje od bilo kojeg novog savršeno dotjeranog, dosad neviđenog rezultata. Jer, htjeti izreći naprosto nešto umjetnički danas je ne samo smiono već i ljudski odgovornije nego bilo kada kako u jugoslavenskim tako i u evropskim razmjerima.

DANKO GRLIĆ

 

[1] Treba, npr. samo letimično pogledati (ovdje, dakako) bez pretenzija za likovno-kritičkim valorizacijama) umjetnost jednog Braquea. Npr. Nature morte aux pommes (1933) ili Le duo (1937) ili L'oiseau et son nid (1957-58). Kako su to jednostavna, skromna sredstva izražavanja, kako je izvanjski, formalni likovni govor na tim platnima gotovo siromašan pa i jednolik – „taj čovjek stvara u zadnje vrijeme uvijek isto na isti način“, rekao je jedan razočarani kritičar – kako su boje i oblici zgusnuti, svedeni na minimum varijacija, bez bljeska i patosa, a kako su te likovne površine beskrajno duboke, i te disciplinirane, mirne linije pune unutarnje harmonije i smisla. To su „obične“ figure i „klasične“ mrtve prirode bez „odlučujućih“ velikih poteza, bez egzaltacije, pseudorevolucionarnosti, pa čak i bez neuobičajene palete ili novog „stila“ – a kako ta umjetnost ipak nije manira i koliko nam i kako autentično i doista suvremeno govori u svoj svojoj čistoj, izvornoj, svježoj neposrednosti i vlastitosti. I kad Braque 1947. piše: „Je ne suis pas un paintre revolutionnaire. Je ne cherche pas l'exalation…“ tada se on – istinski nadahnuti revolucionar likovnog – umoran od sve te vike, na povratku iz fauvizma, kubizma pa i apstrakcije, na povratku iz jednog suludog svijeta u kojem svi trče za novim pod svaku cijenu i koji je opterećen balastom od sto hiljada škola i stilova – vraća jednostavnom i ograđuje energično svojim djelom od svega što bi značilo bilo kakvu novu pomodarsku slikarsku revoluciju. Brequeova se dakle „antirevolucionarna“ izjava može adekvatno tumačiti samo tada kada se ima na umu poplava svakodnevnih likovnih „revolucija“ koje ne znače samo refleks jednog intelektualnog i moralnog vakuuma, već koje izviru iz banalnih robo-novčanih relacija, što ih uspostavlja elita evropskih i američkih „mecena“:

Kako konzumiramo povijest?

Već sam u tekstu „Kako pišemo povijest“, koji je također prenio portal Prometej, dijelom govorio o razlikama između stvaranja, dakle, pisanja i konzumiranja povijesti. Prvo valja primijetiti da svako ko stvara povijest, istu i konzumira. No, sa druge strane dolazi do toga da je konzumiranje povijesti dosta šire; mnogo više je onih koji ju samo čitaju i koji se za nju zanimaju od onih koji ju stvarno i pišu. Šta u biti znači stvarati povijest? Terminološka zbrka ukazuje na manjak razumijevanja, stoga je bitno naglasiti da ovdje prije svega mislim na profesionalno istraživanje i pisanje povijesti.

Obično su nacionalne povijesti dominantne teme na određenim prostorima. Tako se, već ustaljenim pravilnostima pisanja povijesti, podrazumijeva da se nacionalne povijesti najpodrobnije istražuju na svojim matičnim prostorima. Dalo bi se raspravljati o ovome, naročito kada govorimo o egiptologiji, asiriologiji i sličnim granama povijesti. No, ako uzmemo da se barem na našim prostorima i u Europi nacionalna povijesti najpodrobnije istražuje na matičnim prostorima, onda dolazimo do toga da se povijest, takoreći, uvezuje u jedan nadnacionalni narativ, u jednu povijest svijeta koja se sastoji od nacionalnih povijesti i koja ih svojim okvirom natkriva. Međutim, šira konzumacija povijesti svedena je na nekoliko uskogrudnih interpretacija koje dominiraju u narodnom baratanju poviješću. Tako se povijest prije svega koristi u svrhu razgraničavanja. Nacionalne povijesti, a uz njih i svjetska povijest koju valja smatrati konstrukcijom koja natkriljuje ove manje, nacionalne komponente, najprije služe stvaranju identiteta. Identitet se, međutim, pogotovo na našim prostorima, ne izgrađuje isključivo na temeljima naših, nacionalnih povijesti, već se razlike u povijesnim narativima koriste kao faktor razgraničavanja nacionalnih skupina. Ovo je očigledno iz našeg svakodnevnog javnog diskursa. Rasprave u javnom mnijenju se uvijek kreću istim, ustaljenim stazama u kojima se povijest drugoga pokušava diskreditirati vlastitom poviješću. Ovakva nakana ima krajnju namjeru da se vlastiti identitet konstruira i opravda povijesnim manjkavostima drugih, dakle, narušavanjem njihovih identiteta. Kao i obično, najprije želim govoriti o našim prostorima. Bibo, kojeg sam već spominjao u prethodnom tekstu, iznio je nekoliko zanimljivih opaski koje bi se dale primijeniti na povijesni diskurs na našim prostorima:

„'Smrt nacije’ ili ‘potpuno uništenje nacije’ prazno odzvanja u ušima Zapadnjaka; Zapadnjaci mogu zamisliti istrebljenje, podčinjavanje, prilagodbu, no, političko ‘uništenje’ koje dolazi preko noći je za njih prosto bombastično govorkanje, no to je opipljiva realnost za nacije istočne Europe. Ovdje ne postoji potreba da se nacija istrijebi ili protjera kako bi joj nametnuli osjećaj ugroženosti; dovoljno je njeno postojanje dovesti pod znak pitanja dovoljno agresivnom retorikom.“ [1]

Politički mentalitet Balkana zbog ovoga zaista jeste u jednom stanju egzistencijalne anksioznosti. Povijest je naša agresivna retorika. Žarišta naših nacionalnih povijesti su izuzetno popularna i u javnom, neprofesionalnom diskursu. Srednji vijek i Drugi svjetski rat ovdje dominiraju, no, i ovi periodi se interpretiraju kao sporedni putevi koji neminovno ulaze u argumentaciju sukoba devedesetih. Spomenuta moralizacija povijesti je nezaobilazna u javnom diskursu, ona se, dakako, uvlači i u profesionalne povijesne radove, no, prije svega dominira u narodnom shvatanju povijesnih zbivanja. Da je Historia magistra vitae se ponavlja i na studiju i u javnosti, no, Ciceronova opaska koja služi u odbranu retorskog shvatanja povijesti i njene moralizacije se i danas upravo tako shvata. Retorski. Koliko god simpatizirao antička shvatanja povijesti, ne želim da se ona održi u profesionalnom pisanju povijesti. Ovo shvatanje samo treba biti nadahnuće, ništa drugo.

Kakogod bilo, balkanska moralizacija povijesti neminovno vodi do mitologizacije, što znači da se ona sve više odvodi od povijesne srži u sfere nacionalnog mita, koji na ovim prostorima često dovodi do sukoba. Ako bi čovjek postavio pitanje da li doista postoji povijesna istina, u trendu „post-truth“ argumenata, samo bi došao do neminovnog zaključka da povijesna istina mora postojati, jer bi u svakom drugom slučaju negirao realnost prošlosti, dakle, tvrdio bi da različiti povijesni narativi mogu imati istu težinu o opisivanju jedne realne zbilje koja se odigrala u prošlosti. To je besmisleno. S druge strane, osuda javnog, neprofesionalnog diskursa o povijesti, koji jeste rezultat neprofesionalne konzumacije povijesti, nije zbog ovih aduta i štetan. Ovaj diskurs je prirodni rezultat stvaranja povijesti, jer se ništa ne bi pisalo ni objavljivalo da ne postoji zainteresiranost šireg opsega. Ova neprofesionalnost se ne treba shvatiti kao manjkavost per se, već samo kao atribut koji ju treba razlikovati od profesionalnih povjesničara. Kakvu bismo povijest imali kada bismo pokušali napisati opću povijest srednjeg vijeka, ili Drugog svjetskog rata, udruživši dominantne povjesničare iz BiH, Srbije i Hrvatske? Sama zamisao ovakvog projekta i nemogućnosti konsenzusa oko ovih povijesnih žarišta dovoljno govori koliko profesionalna produkcija povijesti ne zaostaje u svojoj manjkavosti za javnim, neprofesionalnim povijesnim diskursom koji se najviše odvija na forumima i portalima. Ovakve, spomenute povijesti su doista i pisane, primjerice u socijalističkoj Jugoslaviji (Istorija naroda Jugoslavije), no one su bile moguće samo zato što su, prije svega, diktirane sistemom u kojem su nastajale, u cilju jednog homogenog viđenja povijesti koji je odgovarao dominantnoj ideologiji. Dakle, politički, ideološki okvir je bio nezaobilazan kako bi se pod njega uvrstili povijesni narativi. Danas kada na našim prostorima više ne postoji dominantni ideološki okvir koji bi nacionalne povijesti podjarmljivao sebi i krojio ih po svojim viđenjima, dolazi do neminovnosti koja se ogleda u različitim povijesnim viđenjima. Različitosti nisu manjkavost i problem, no, naročito na našim prostorima postaju žarištima nerazumijevanja, jer se svaka različitost ističe nad srodnostima. Rasijavanje jugoslavenskog povijesnoideološkog narativa donijelo je nove mogućnosti u sferama povijesnih istraživanja, mogućnosti koje nisu postojale prije zbog navedenih ograničenja. No, ovaj proces je doveo i do novih manjkavosti. Smanjio je realni, objektivni povijesni kapacitet, jer su istraživanja koja su obuhvatala cijeli prostor Jugoslavije zasigurno dovodila do potpunije slike povijesnog razvoja, no, potaknulo je i nezaustavljivo širenje mitologizacije i moralizacije nacionalnih povijesti. Tako nastaje ono što Tarik Haverić naziva divljom naukom.

Postoji li mogućnost da se konzumiranje povijesti promijeni, tačnije, da se štetnosti koje povijesni diskurs pokazuje danas na našim prostorima isprave samom konzumacijom povijesti? Postoji, no, jedini način da se ovo postigne jeste da profesionalni povjesničari prestanu sa moraliziranje i mitologiziranjem povijesti, da svoja istraživanja usredotoče na dokučivanje povijesne istine i da stoga svojom produkcijom povijesti dovedu do manjka mitologizirane i moralizirane povijesti per se. Kada se povjesničari počnu ponašati kao povjesničari, tada će i javni diskurs o povijesti postati ozbiljniji i manje opterećen onim što danas vidimo u našoj svakodnevnoj zbilji.

[1] István Bibó, The art of Peacemaking (Political essays), Yale University Press 2015, 150.

25 – VIII – 1900

Nietzsche187a

 

O h  M e n s c h! G i e b  A c h t !
W a s  s p r i c h t  d i e  t i e f e  M i t t e r n a c h t ?
„I c h  s c h l i e f,  i c h  s c h l i e f —,
„A u s  t i e f e m  T r a u m  b i n  i c h  e r w a c h t: —
„D i e  W e l t  i s t  t i e f,
„U n d  t i e f e r  a l s  d e r  T a g  g e d a c h t.
„T i e f  i s t  i h r  W e h —,
„L u s t — t i e f e r  n o c h  a l s  H e r z e l e i d:
„W e h  s p r i c h t:  V e r g e h !
„D o c h  a l l e  L u s t  w i l l  E w i g k e i t —,
„— w i l l  t i e f e,  t i e f e  E w i g k e i t !“

O, č o v j e č e ! P r i p a z i !
Š t a  z b o r i  d u b o k a  p o n o ć  š t o  p r i l a z i?
„S p a v a o  s a m , s p a v a o  j a,
I z  d u b o k o g  s n a  u z l a z i (m):
S v i j e t  j e  d u b o k a  p r o v a l i j a,
I d u b l j i  n o  š t o  s v i j e t  n a l a z i.
D u b o k  j e  n j e g o v  j a d –
N a s l a d a – d u b l j a  j o š  n o  s r c a  p a t n j e  b i j u ć e:
B o l  p r o g o v a r a : p r o đ i  s a d !
A  s v a  n a s l a d a  v j e č n o s t  h o ć e –
– d u b o k u , d u b o k u  v j e č n o s t  h o ć e!“

Prijevod: E.B.